loading

Services

How Can We Help?

"మా సేవలు జన్మ గ్రంథాలు చదవడం: మా గురుజీ, పివాయ్ శ్రీనివాస రాజు, 15 సంవత్సరాల నుండి జ్యోతిష్య శాస్త్రంలో అనుభవించారు. మీ జన్మ గ్రంథాలను చదవి, మీరు మీ జీవన పథంలో ఏవి కచ్చితమైన పరిష్కారాలు చేస్తాం. పిల్లల ప్రశ్నలకు సమాధానాలు: పిల్లల అందరికీ సంకటాలను పరిష్కరించడం, అవి ముందుగానే వస్తాయి. పెళ్ళి సమస్యల సమాధానాలు: పెళ్ళి సమస్యలను పరిష్కరించడం, మరియు సంతాన సమస్యలను పరిష్కరించడం. వ్యాపార సమస్యలకు పరిష్కరణలు: వ్యాపారం లో లాభంపెంచడం, ఉద్యోగం లేకపోయినా మరియు ఉద్యోగంలో సరిగ్గా నిలబడడం. వాక్ సిద్ది, మంత్ర శక్తి: ప్రశ్నలకు అమాన్య సమాధానాలు, వాక్ సిద్ది, మంత్ర శక్తితో ప్రశ్నలను పరిష్కరించడం. జ్యోతిష్య పరిష్కరణలు: జ్యోతిష్య శాస్త్రంలో ఏవి సమస్యలకు పరిష్కరణ చేస్తాం. అమ్మవారి పూజలు: మా గురుజీ, పివాయ్ శ్రీనివాస రాజు, దివ్య శక్తులను పూజిస్తుండి మరియు అమాన్య సమాధానాలను అందిస్తారు.
X